Universiteit van Amsterdam

Studievereniging

Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteit Rechtsgeleerdheid zijn actief bij een studievereniging.
Lid worden van zo’n vereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studiejaren, en betrokken te zijn bij je studie.
Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activiteiten van de studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn is goed voor je zelfontplooiing.