Tijdens deze algemene ledenvergadering, de eerste van het nieuwe collegejaar, zal de eerste bestuursoverdracht van SFEER plaats vinden.

Het nieuwe bestuur zal tijdens deze ALV haar nieuwe plannen publiceren.

Sluiten
*
*